W DKK z Martą Fox Drukuj

            W dniu 29 kwietnia o godz. 15.30 w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbyło się kwietniowe spotkanie z członkami Dyskusyjnego Klubu Książki.

            Dyskusja dotyczyła książki Marty Fox Coraz mniej milczenia, której treść dotyczy dramatów i przeżyć osób w dzieciństwie maltretowanych i wykorzystywanych seksualnie przez najbliższych. Książka ukazuje ogrom strachu, upokorzenia, okrucieństwa jakiego doświadczyły dzieci. Przerywają milczenie gdy już są dorośli, próbują ułożyć sobie życie ale przeżycia z dzieciństwa dają o sobie znać. Czują, że są napiętnowani chociaż nic nie są winni. To ich oprawcy powinni czuć się winni i odpowiedzieć za wyrządzoną im krzywdę. Czy rzeczywiście tak jest?

            Ja jako koordynator starałam się uczulić młodzież aby rozejrzeli się wokół, czy w ich środowisku nie występują takie dramaty. Powinnością każdego z nas jest udzielenie pomocy, skierowanie do odpowiednich organów. Młodzież bardzo dojrzale podeszła do tej książki, współczuła bohaterom ich tragicznych przeżyć. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie sytuacje nie powinny się zdarzyć. Każde dziecko ma prawo do radosnego i beztroskiego dzieciństwa, powinnością dorosłych jest zapewnienie im tego.

            Książka wszystkim się podobała, każdy powinien ją przeczytać i to zarówno młody jak i dorosły czytelnik.