Poetycki Koncert Życzeń w nastroju wigilijnym Drukuj

           W Greccio, małej wiosce położonej kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu, w 1223 r.
św. Franciszek z Asyżu zorganizował szopkę z okazji święta Bożego Narodzenia. Wkrótce, za sprawą Franciszkanów, zwyczaj ten rozpowszechnił się w całym Kościele. Modlitwa ludu przy żłóbku stwarzała naturalną potrzebę śpiewu, co sprzyjało tworzeniu pieśni, które z czasem zaczęto nazywać kolędami, a te o bardziej świeckim charakterze pastorałkami. W Polsce nazywano je również kantyczkami. Najpiękniejsze z nich, tłumaczone były na różne języki i wędrowały po całej Europie. 

        Najstarsza kolęda zapisana w języku polskim Zdrów bądź królu anielski datowana jest na rok 1424. Zarówno ta jak i inne śpiewane po polsku w wieku XV i XVI były przekładami z innych języków, najczęściej z niemieckiego, czeskiego i łaciny. Polskie kolędy najintensywniej powstawały w wieku XVII i XVIII i z tego okresu pochodzi większość śpiewanych obecnie w naszym kraju kolęd i pastorałek.

           13 grudnia 2011 r. w Czytelni Ogólnej MBP w Żaganiu odbył się kolejny Poetycki Koncert Życzeń w nastroju wigilijnym. Uczestnicy Koncertu czytali różne wiersze związane z okresem Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz śpiewali. Wieczór uświetniły dwa zespoły śpiewacze. Zespół MIODNICZANKI był dla wszystkich niespodzianką i wykonał kilka mało znanych, starych kolęd, natomiast zespół POD RÓŻĄ zachęcał wszystkich do wspólnego śpiewania. Zebrani poznali również historię kolędy jako tradycji oraz autorów, okres i okoliczności w jakich powstawały poszczególne pieśni. Na koniec wspólnie wykonano jeszcze jedną kolędę. Wieczór zakończył się poczęstunkiem.

Poetyckiemu Koncertowi Życzeń towarzyszyła również wystawa grafiki okolicznościowej zwanej w skrócie PF ze zbiorów Gustawa Lisa
– żagańskiego artysty plastyka.

MIODNICZANKI – zespół śpiewaczy z Miodnicy powstał w roku 2008 z inicjatywy kierowniczki Marii Mandziej oraz Haliny i Ryszarda Durasów. Grupa wykonuje utwory a capella, czyli bez towarzyszenia akompaniamentu instrumentalnego, co jest bardzo trudnym zadaniem artystycznym. W repertuarze znajduje się dużo tekstów autorstwa Marii Mandziej, podkreślających wartości lokalne związanie z miejscowością, tradycją i kulturą jej mieszkańców. Zespół bierze udział w festiwalach Borów Dolnośląskich otrzymując wyróżnienia, został dostrzeżony również przez Radio Zachód.

POD RÓŻĄ – zespół istnieje już od 16 lat. Założycielką była Lechosława Ostrowska, która prowadziła go do roku 1999. Odeszła z powodu złego stanu zdrowia i swoje obowiązki przekazała Stanisławie Szczepanik, która od roku 2003 pełni funkcję kierowniczki zespołu. Grupa powstała przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu, a obecnie działa pod patronatem Centrum Kultury jako sekcja artystyczna. W repertuarze znajdują się utwory autorstwa kierowniczki i poetki zarazem Stanisławy Szczepanik wykonywane do muzyki Włodzimierza Czernisza. Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień m. in. Dwie Złote Krośnieńskie Sowy, a jego piosenki dwa razy zajmowały pierwsze miejsca na Radiowej Liście Przebojów „Na swojską nutę” na antenie Radia Zachód.