Usługi Drukuj

- Systematyczne gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru

- Udostępnianie zbiorów na zewnątrz

- Udostępnianie księgozbioru podręcznego

- Promocja nowości wydawniczych

- Obsługa wypożyczeń bibliotecznych w czytelni

- Działalność informacyjna, udzielanie informacji rzeczowych i bibliograficznych dotyczących konkretnych zagadnień

- Wskazywanie sposobów poszukiwania, zarówno w katalogach, jak i w bazie komputerowej, pomoc w wypożyczaniu książek  

- Usługi ksero z materiałów własnych Biblioteki

- Internet - użytkownik może skorzystać z dostępu do Internetu w Centrum Informacji Młodzieżowej dysponującej 5 stanowiskami komputerowymi oraz w Czytelni oddziału dla dzieci i młodzieży.